Privacyverklaring
Zorgboerderij Buitenleven te Groesbeek

Uw privacy

Zorgboerderij Buitenleven is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor de activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop zorgboerderij Buitenleven persoonsgegevens verwerkt van deelnemers en bezoekers van onze website.

Uiteraard worden persoonsgegevens van deelnemers en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt zorgboerderij Buitenleven zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor zorgboerderij Buitenleven uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van de dienstverlening verzamelt en verwerkt zorgboerderij Buitenleven persoonsgegevens van u:
  • Wanneer u als deelnemer dagbesteding van zorgboerderij Buitenleven ontvangt.
  • Wanneer u als vrijwilliger op zorgboerderij Buitenleven werkt.
  • Wanneer u producten en/of diensten van zorgboerderij Buitenleven afneemt.
  • Wanneer u contact heeft met zorgboerderij Buitenleven. Dit contact kan telefonisch zijn, maar hieronder verstaan wij ook, indien u ons via e-mail benadert, het invullen van het contactformulier.

E-mail

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie en gegevens van/voor zorgboerderij Buitenleven. Zorgboerderij Buitenleven maakt bij het versturen van vertrouwelijke gegevens gebruik van een beveiligd zorgmailadres.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Zorgboerderij Buitenleven is aangesloten bij Stichting Zorgboeren Zuid. SZZ ontvangt van zorgboerderij Buitenleven de persoonsgegevens van deelnemers, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een goede administratie in het kader van WMO, WLZ, PGB en particulier betalende deelnemers. Zorgboerderij Buitenleven laat geen gebruik van persoonsgegevens door derden zelf toe voor commerciŽle, charitatieve of ideŽle doeleinden.

Websites van zorgboerderij Buitenleven en andere websites

Op de websites van zorgboerderij Buitenleven treft u een aantal links aan naar andere websites. Zorgboerderij Buitenleven kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan: Zorgboerderij Buitenleven t.a.v Esther ter Hark- Rutjes, Hengemunde 46 6578BT Leuth.

Meldpunt kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren.

Wijzigingen

Zorgboerderij Buitenleven behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op onze website te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien zorgboerderij Buitenleven een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zorgboerderij Buitenleven uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en in een mail.

Leuth/Groesbeek mei 2018