Aanmelden

Als u of uw familielid interesse heeft om deel te nemen aan onze dagbesteding dan kunt u met ons contact opnemen.
De zorgboerderij heeft contracten met omliggende gemeenten en verleent zorg aan ouderen via WMO (indicatie via gemeente), WLZ (indicatie via CIZ), PGB.

Zorgboerderij “Buitenleven” is aangesloten bij de stichting Samenwerkende
Zorgboeren Zuid (zorgboerenzuid.nl)

Sinds mei 2019 is de zorgboerderij ISO 9001: 2015 gecertificeerd.