Aanmelden

Als u of uw familielid interesse heeft om deel te nemen aan onze dagbesteding dan kunt u met ons contact opnemen.
De zorgboerderij heeft contracten met omliggende gemeenten en verleent zorg aan ouderen via WMO (indicatie via gemeente), WLZ (indicatie via CIZ), PGB.

Zorgboerderij “Buitenleven” is aangesloten bij de stichting Samenwerkende
Zorgboeren Zuid (zorgboerenzuid.nl)

Ook is de zorgboerderij aangesloten bij de Federatie Landbouw en zorg
(landbouwzorg.nl) en is de zorgboerderij in het bezit van het kwaliteitskeurmerk.